( Xưng đế China ) Chung kết Siêu lôi đài tranh bá tháng 9 – 2019Chung kết 1 chiều vì thiếu bảo vật ^^

#congthanhxungde #TamQuoc #攻城掠地

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

5 thoughts on “( Xưng đế China ) Chung kết Siêu lôi đài tranh bá tháng 9 – 2019

  1. Mạnh hoạch tưởng bị chém chết từ phó bản 7x cơ nhỉ giờ lại hồi sinh ah. Chúc dung có xin tha mạng cho mạnh hoạch mà bị lỡ tay chém chết😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *