Website bán gaming gearSinh viên 1 : Nguyễn Trung Đức Thịnh
Sinh viên 2 : Nguyễn Huyền Thoại
Website được xây dựng dựa trên template website của cửa hàng Gaming Gear tên Gearvn

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://cnsuk.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *