VMP ICC – Đoàn Chiên Chúa Chăn Nuôi (TV 99)Nhạc Phẩm: Đoàn Chiên Chúa Chăn Nuôi (TV 99)
Tác Giả: Viễn Xứ
Trình Bày: Ca Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm
Ca Trưởng: Mộng Liên
Lĩnh Xướng: Kim Ngân
Nhạc Công: Mộng Thu
Giáo Xứ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Sacramento, California)

Score:
Audio:
Video:
Home:
FaceB:
uTube:

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *