VLADIMIR PUTIN: PETER ĐẠI ĐẾ CỦA NƯỚC NGA ĐƯƠNG ĐẠI | TIÊU ĐIỂM QUỐC TẾ | ANTGANTG | Mô hình lãnh đạo mà Putin thích nhất là Pi-tơ Đại đế (PETER Đại đế). Trong thời kỳ u ám và tội phạm lan tràn của thành phố Xanh Pê-téc-bua thời…

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://cnsuk.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *