Uống sữa Bò Nên hay không nênTiến sĩ Ngô Đức Vượng chứng minh: UỐNG SỮA BÒ sẽ NGU NHƯ BÒ
Nghe giật cả mình !

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/lam-dep/

4 thoughts on “Uống sữa Bò Nên hay không nên

  1. Thật tiếc cho một vị tiến sĩ, có lẽ thời ông học thiếu môn phương pháp khoa học nên làm luận án chỉ có 3 chương và vì thế cách ông nói theo kiểu học 1 biết 1 hoàn toàn không có tư duy biện chứng khoa học. Cách ông nói hoàn toàn trái ngược thực tế, chẳng lẻ cả thế giới này uống sữa bò đều ngu hết à. Hãy nhìn phương tây họ uống sữa mấy trăm năm rồi và trình độ của như thế nào. Sở dĩ cái tồn tại mà ông nói là do đất nước này tồn tại những con người như ông, nếu là tiến sĩ đúng nghĩa là làm cái gì đế lại có ích cho đời còn ngược lại ông chỉ là người đem kiến thức chấp vá của mình để mà nói chuyện như dân giả

  2. Sữa mẹ tốt hơn sữa bò. Nhưng sữa bò vẫn quan trọng mà. Cả thế giới vẫn uống sữa bò mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *