Ứng dụng CNTT cơ bản | 01.10.2017 | Đề 6 | Excel | VLOOKUP kết hợp phím "&" để nối chuỗi ký tựĐể nối chuỗi hay nối hàm, hãy dùng ký tự & các bạn nhé 🙋‍♂️

Trang cá nhân (Google Site):
Mình chia sẻ kinh nghiệm làm bài, đề thi, file mẫu, file gợi ý tại đây nhé.

Tóm tắt các câu trong đề:
(Nếu dùng máy tính, bạn có thể click vào mốc thời gian để xem ngay câu đó)
✔️ Câu 1: (0:11) Dò tìm theo cột (VLOOKUP), nối chuỗi (&) kết hợp điều kiện (IF)
✔️ Câu 2: (2:01) Dò tìm theo cột (VLOOKUP) kết hợp điều kiện (IF)
✔️ Câu 3: (3:17) Xét điều kiện (IF) kết hợp hàm luận lý (AND)
✔️ Câu 4: (4:18) Thành tiền có điều kiện (IF) kết hợp hàm luận lý (AND)
✔️ Câu 5: (5:15) Tính toán đơn giản. Định dạng 1,000 đồng (FORMAT CELLS…)
✔️ Câu 6: (6:22) Sắp xếp bảng tính (SORT)
✔️ Câu 7: (6:49) Thống kê có điều kiện (SUMIF)

#NguyenTranDaThu #TinHocVanPhong #ChungChiTinHoc

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/cong-nghe

6 thoughts on “Ứng dụng CNTT cơ bản | 01.10.2017 | Đề 6 | Excel | VLOOKUP kết hợp phím "&" để nối chuỗi ký tự

  1. anh ơi cho em hỏi, khi đi thi phần excel có được phép lập bảng phụ để dùng hàm vlookup ko ạ?

  2. anh Thư cho e hỏi trong window explorer làm sao để tìm kiếm tập tin mà phần tên có ít nhất 4 kí tự ạ?

  3. ad ơi, excel bài 7 số lượng: chỉ cho phép nhập số nguyên >=0 và khi tên xe đã được chọn? làm sao để có tên xe vào bó tay rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *