Tuổi xông đất 2021 cho tuổi Giáp Dần – Xông nhà 2021 Giáp Dần

Tuổi xông đất 2021 cho tuổi Giáp Dần - Xông nhà 2021 Giáp Dần

Tuổi xông đất 2021, chọn tuổi xông nhà 2021 Giáp Dần hợp mệnh chủ nhà Giáp Dần mang bình an, đỏ may mắn, giàu sang trong thời gian mới. Chọn người xông đất 2021 theo năm giới,Can Chi, hợp tuổi phong thủyTheo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất hãy lựa chọn người có Thiên can, Địa chi, năm giới tương sinh với gia chủ. cùng theo đó Thiên can, Địa chi, năm giới của năm 2020 cũng cần tương sinh với những người đó.

Tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho tất cả những người tuổi Giáp Dần

Theo kinh nghiệm tay nghề dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn lựa người có Thiên can, Địa chi, tử vi ngũ hành tương sinh với chủ nhà. cùng theo đó Thiên can, Địa chi, ngũ hành của năm 2020 cũng cần phải tương sinh với người đó. các tuổi sau đây hợp với gia chủ để xông đất Vào đầu năm mới:

Những tuổi xông đất tốt với chủ nhà năm Canh Tý 2020 là:

Ất Sửu 1985 (Tốt), Canh Thìn 1940 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá)

Xem thêm: Tu vi tuoi Dan 2021

Những tuổi xông đất XẤU với chủ nhà năm Canh Tý 2020 là:

Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Đinh Mùi 1967 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu)

Nghiên cứu và phân tích mối quan hệ XUNG KHẮC

Tuổi xông nhà 1985 (Ất Sửu – mệnh Kim)

 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của chủ nhà vì Thủy sinh Kim. =≫ rất chất lượng
 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với năm giới Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => rất chất lượng
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Giáp của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không phù hợp nhau với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ rất chất lượng
  Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Tuổi xông nhà 1940 (Canh Thìn – mệnh Kim)

 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với năm giới Thủy của chủ nhà vì Thủy sinh Kim. =≫ rất chất lượng
 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với năm giới Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Giáp của chủ nhà. =≫ không đảm bảo
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không phù hợp nhau với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ rất chất lượng
  Tổng điểm: 15/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1970 (Canh Tuất – mệnh Kim)

 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của chủ nhà vì Thủy sinh Kim. =≫ rất tốt
 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với năm giới Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => rất chất lượng
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Giáp của gia chủ. =≫ không cao
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của gia chủ. =≫ chất lượng cao
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không phù hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
  Tổng điểm: 15/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1962 (Nhâm Dần – mệnh Kim)

 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. =≫ rất tốt
 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. =≫ chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không phù hợp nhau với địa chi Dần của gia chủ. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không phù hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được
  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1955 (Ất Mùi – mệnh Kim)

 • ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với năm giới Thủy của chủ nhà vì Thủy sinh Kim. =≫ rất chất lượng
 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Giáp của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không phù hợp nhau với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ không tốt
  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

>> Tử vi tuổi Bính Dần năm 2021 nam mạng

>> Tử vi tuổi Bính Dần năm 2021 nữ mạng

Tuổi xông nhà 1971 (Tân Hợi – mệnh Kim)

 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với tử vi ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. =≫ rất chất lượng
 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với năm giới Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => chất lượng cao
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi), hung. Nên Cát – hung Trung Hòa với địa chi Dần của gia chủ. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ có thể chấp nhận được
  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1992 (Nhâm Thân – mệnh Kim)

 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. =≫ rất tốt
 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với năm giới Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => rất chất lượng
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Giáp của chủ nhà. =≫ có thể chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân phạm Lục Xung (Dần xung Thân), phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) và phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân chống nhau) với địa chi Dần của gia chủ. =≫ không cao
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ rất tốt
  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1954 (Giáp Ngọ – mệnh Kim)

 • ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với tử vi ngũ hành Thủy của chủ nhà vì Thủy sinh Kim. =≫ chất lượng cao
 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => rất chất lượng
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Giáp của gia chủ. =≫ có thể chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Lục Xung (Tý xung Ngọ) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ không tốt
  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1984 (Giáp Tý – mệnh Kim)

 • năm giới tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của chủ nhà vì Thủy sinh Kim. =≫ rất tốt
 • ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với tử vi ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => chất lượng cao
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của chủ nhà. =≫ chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ không đảm bảo
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ có thể chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không phù hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được
  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Tuổi xông nhà 1994 (Giáp Tuất – mệnh Hỏa)

 • ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với năm giới Thủy của chủ nhà vì Thủy khắc Hỏa => không cao
 • tử vi ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => rất chất lượng
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương phù hợp với thiên can Giáp của gia chủ. =≫ có thể chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. =≫ không cao
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Tuổi Dần – Tuổi Ngọ – Tuổi Tuất) với địa chi Dần của chủ nhà. =≫ chất lượng cao
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không phù hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. =≫ chấp nhận được

Nguồn: Tử vi số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *