Tsubasa Giấc Mơ Sân Cỏ – Tập 12

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

38 thoughts on “Tsubasa Giấc Mơ Sân Cỏ – Tập 12

  1. mọi người chưa biết đâu Tsubasa vô địch được rồi thì ông Robeto Hango lại đi 1 mình bỏ 1 mình Tsubasa ở lại 😡😡😡😡😠😠😠😠😬😬😬😬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *