Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội trải nghiệm Homestay Lâm Bình Tuyên Quang p1tuyenquang #lambinh #homestay.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

2 thoughts on “Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội trải nghiệm Homestay Lâm Bình Tuyên Quang p1

  1. Màn chạy trên than lửa ấn tượng quá . Qủa là một trải nghiệm rất thú vị của trường đại học văn hoá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *