TPHCM: Công khai thông tin nhà ở đủ điều kiện mua bán | Tiêu Điểm FBNC TV 19/9/19FBNC TV – Để giải quyết những bấp cập trong giao dịch bất động sản, UBND TPHCM vừa giao Sở Xây dựng thực hiện việc công khai trên Cổng thông tin điện…

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://cnsuk.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *