TIN MỚI 27/11/2019 : “Móng vuôt rồng đỏ” | Huawei GÃY CÁNH trong tham v0ng banh trướng Trung QuốcTIN MỚI 27/11/2019 : “Móng vuôt rồng đỏ” | Huawei GÃY CÁNH trong tham v0ng banh trướng Trung Quốc #tinmới, #thờisựhoakỳ, #TINHOAKỲMỚI.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/lam-dep/

4 thoughts on “TIN MỚI 27/11/2019 : “Móng vuôt rồng đỏ” | Huawei GÃY CÁNH trong tham v0ng banh trướng Trung Quốc

  1. Ma bà thằng tin mới nay mới là 15 ma nó đã đề là 16/10/2019 ma bà thằng tin mới liên thiên vớ vẩn không tin nó

  2. Đổ thế Nhiên là một LS già nói chuyện lẩm cẩm mất hơi thở, chỉ chống cự với người Tàu dựa vào luật pháp tào lao không căn cứ phát biểu hoàn toàn sai trái sự thật, không đúng tiêu chuẩn của một người mang tên luật sư!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *