Thuyết Trình – Lịch Sử Việt NamMột bài trình chiếu tuyệt vời về sự hình thành chữ S – Việt Nam của chúng ta !

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/cong-nghe

5 thoughts on “Thuyết Trình – Lịch Sử Việt Nam

  1. Rất hay, 1 cái sườn vô cùng bổ ích cho bài thuyết trình về lịch sử Việt Nam sau năm 1975 và những vấn đề về kinh tế xã hội của đất nước thời kỳ đầu thống nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *