– Tân Lạc chi trả tiền hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu PhiTân Lạc chi trả hơn 161 triệu đồng hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi trước ngày 27/7

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *