Suy tim cấp & Phù phổi cấp huyết động [Video Tim mạch 12/25]Bài giảng Tim mạch – Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội:
Suy tim cấp & Phù phổi cấp huyết động

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *