Sửa Lỗi WINDOW AUDIO ( Dấu loa bị gạch chéo màu đỏ )

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/cong-nghe

7 thoughts on “Sửa Lỗi WINDOW AUDIO ( Dấu loa bị gạch chéo màu đỏ )

  1. Chời má subsribe (đăng kí) cũng viết sai thành supprise (ngạc nhiên) thì còn đi sửa lỗi gì nữa mẹ? Tự nhiên nhớ thích và "ngạc nhiên" kênh cho mình nhé. Chuẩn là ngạc nhiên quá luôn, ngạc nhiên vì mất mẹ 2 phút làm theo hướng dẫn mà chả đc tích sự gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *