sửa giờ chấm công theo yêu cầuPhần mềm Chỉnh sửa giờ chấm công theo yêu cầu- ROnald Jack Pro online server.

Siêu thị máy chấm công hướng dẫn chỉnh sửa giờ từ phần mềm chấm công khi tải dữ liệu bấm vân tay từ máy chấm công.

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *