Sitcom Học Trò Mắt Nai – Trailer | Khổng Tú Quỳnh, Lưu Quang Anh, Duy Khánh, Kiều TrinhSitcom học trò Mắt Nai. Trong phim, Kiều Trinh cùng với Khổng Tú Quỳnh, Lưu Quang Anh và Duy Khánh Zhou Zhou hợp thành bộ tứ có năng lực “thiên bẩm” và chung đam mê khám phá, yêu hòa bình, đề cao tinh thần nghĩa hiệp – theo cách nghĩ của tuổi học trò trong sáng và muốn khẳng định.

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *