Schannel – Tổng hợp games dành cho nhiều người chơi qua kết nối bluetooth – Phần 1 – CellphoneSLink tải METAL SLUG 3:
Link tải BLAZING STAR:
Link tải games Tank1990(Battle City):

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

23 thoughts on “Schannel – Tổng hợp games dành cho nhiều người chơi qua kết nối bluetooth – Phần 1 – CellphoneS

  1. sao mình mở bluetooth metal slug 3 mà không thấy thiết bị nào cả mặc dù đã bật và ghép đôi bluetooth cả hai máy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *