Ra Đảo NAMI – Hàn QuốcĐảo Nami, HÀN QUỐC – Cách Thủ-đô Seoul 63 km về phía Đông Bắc. Đảo được đặt tên là Nước Cộng-hoà Nami với ý nghĩa là 1 quốc-gia nhỏ xinh đẹp trong truyện cổ-tích nhằm thu hút khách du-lịch.
#levan67

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *