Phố Tây Bùi Viện – Điểm đến Sài Gòn Đêm Náo Nhiệtphotay #buivien #quanglaca – Hôm nay có dịp tản bộ ra Phố Đi Bộ Bùi viện (còn gọi là Phố Tây Bùi Viện), quan cảnh náo nhiệt, mình có dịp quay lại không…

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://cnsuk.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *