Phim truyền thống Tân Cảng Sài Gòn 2019⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓ ⚓
Trụ sở chính: TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN
722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Tel: +84.28.3512.2099 – 3899.0694
Website: www.saigonnewport.com.vn

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *