Phim Cuộc Đời Chúa Jêsus (Bản đầy đủ – TIN LÀNH)Hội Thánh Bết-lê-hem – Cập nhật bộ phim “Cuộc Đời Chúa Jêsus” dựa theo Phúc âm Luca. Phiên bản đầy đủ, lồng Tiếng Việt miền Nam theo văn phong Tin Lành.
(Bản gốc của jesusvideo)

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

14 thoughts on “Phim Cuộc Đời Chúa Jêsus (Bản đầy đủ – TIN LÀNH)

  1. Xin chúa thương xót chữa lành bệnh động kinh trên thân thể con. Cho con có sự khôn ngoan thông sáng hiểu biết lẽ thật của chúa mỗi ngày càng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *