OASIS TV 2화 – 크립토몬스터!안녕하세요 OASIS TV입니다!
오늘의 주제는 바로 출시를 앞두고있는 모바일 게임 크립토몬스터!
대표님께서 직접! 출연하셔서 설명해주셨습니다^^
많은 기대 부탁드립니다!

www.oasiscity.io

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

6 thoughts on “OASIS TV 2화 – 크립토몬스터!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *