Nuôi bò vỗ béo, bò 3b, hộ lần đầu nuôi giống bò 3b mau lớn thấy ghiền.NÔNG DÂN TVmình quay hộ nuôi bò vỗ béo , bò thịt giống bò 3b ,bò phát triển tốt với quy mô hộ gia đình cũng như anh chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cá nhân, mọi người xem video có kinh nghiệm gì cũng đóng góp để cùng chăn nuôi phát triển. đăng ký kênh miễn phí là NÔNG DÂN TV

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/kinh-doanh/

5 thoughts on “Nuôi bò vỗ béo, bò 3b, hộ lần đầu nuôi giống bò 3b mau lớn thấy ghiền.NÔNG DÂN TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *