Nửa tỷ đồng cho một chỗ đậu xe chung cưVTC Now | Cư dân tại một chung cư trên địa bàn TPHCM đang hết sức bức xúc khi vỉ tiền mua nhà lại phải tiếp tục bỏ tiền mua chỗ đậu xe với giá 500 triệu đồng.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://cnsuk.net/category/bat-dong-san/

  1. Quyến Nguyễn 03/12/2019
  2. cuong pham quoc 03/12/2019
  3. Hien Nguyen 03/12/2019
  4. ROM Game 03/12/2019
  5. Xuân Quan Tạ 03/12/2019
  6. Thuy Nguyen 03/12/2019
  7. Tuan Nguyen 03/12/2019
  8. SON STORE - Giày Dép Cho Tất Cả 03/12/2019
  9. Long Hoang 03/12/2019
  10. Tài Vũ 03/12/2019
  11. Hieu Hieu 03/12/2019
  12. Trí Lê 03/12/2019
  13. Lam Tien 03/12/2019
  14. Loy Tran 03/12/2019
  15. Viên Ngô 03/12/2019
  16. Tương Văn Phạm 03/12/2019
  17. Ngokim Co 03/12/2019
  18. Đại nhân Bao 03/12/2019
  19. tuấn pk 03/12/2019
  20. phat nguyenvan 03/12/2019
  21. Tuyen Tran Van 03/12/2019
  22. Bùi Hồng Hải 03/12/2019
  23. Bùi Hồng Hải 03/12/2019
  24. Ngọc Quí Tran 03/12/2019
  25. lanh truong 03/12/2019
  26. Tình Hoàng Văn 03/12/2019
  27. Tuan minh Phung 03/12/2019
  28. Nhạc 47 Official 03/12/2019
  29. Tin Mỗi Ngày 03/12/2019

  Leave Comments