Nối các bài của Powerpointnhiều nhiều file thành 1 ( sử dụng tổ hợp phím Ctrl + A , Ctrl + C , Ctrl + V )

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/cong-nghe

5 thoughts on “Nối các bài của Powerpoint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *