Nhiều thảm họa nếu dịch tả lợn châu Phi không được khống chế | VTC16VTC16 | Tính đến ngày 20/6, Việt Nam có 58/63 tỉnh thành có dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn bị tiêu hủy gần 3 triệu con. Đại dịch lớn nhất lịch…

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *