Người chăn nuôi nhiều nơi trắng tay do dịch tả lợn châu PhiDịch tả lợn châu Phi đang gây ra những thiệt hại chưa từng có trong lịch sử ngành chăn nuôi. Dịch quét qua đâu, ở đó chuồng trại trống trơn. Hàng loạt hộ chăn nuôi đã treo chuồng cùng những khoản nợ chồng chất.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/kinh-doanh/

5 thoughts on “Người chăn nuôi nhiều nơi trắng tay do dịch tả lợn châu Phi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *