Nam mô bồ tát quan thế âm – tủ kính hào quang 14Tủ kính hào quang dành cho tượng phật 14 inch

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://cnsuk.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *