[Múa Lân Sư Rồng] Giải LSR Toàn Quốc Lần I – Quan Đế Miếu | Top World Lion Dance Championship2014 National Lion & Dragon Dance Championship
Quan De Mieu Dragon & Lion Dance Troupe
2nd Runner-up, Lion Dance On Stilts

Giải Lân Sư Rồng Toàn Quốc Lần I -2014
Đoàn: Quan Đế Miếu
Giải ba, Nội dung: Mai Hoa Thung

múa lân | hay nhất | đẹp nhất | khai quang | lân sư rồng | đỉnh

top world | best | lion dance | eye dotting | long-shi | champion
——————————————————————-
Lion dance (simplified Chinese: 舞狮; traditional Chinese: 舞獅; pinyin: wǔshī) is a form of traditional dance in Chinese culture and other Asian countries in which performers mimic a lion’s movements in a lion costume. The lion dance is usually performed during the Chinese New Year and other Chinese traditional, cultural and religious festivals. It may also be performed at important occasions such as business opening events, special celebrations or wedding ceremonies, or may be used to honour special guests by the Chinese communities.
—————————————————————–
Diễn Đàn Lân Sư Rồng Sức Trẻ
Youtube Channel:

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

35 thoughts on “[Múa Lân Sư Rồng] Giải LSR Toàn Quốc Lần I – Quan Đế Miếu | Top World Lion Dance Championship

  1. An giang là vùq đất lễ hội . Hàq năm vào lễ tết có 3 điểm thi diễn lân . Tri tôn châu đốc loq xuyên . Tô vẽ thêm bản sằc dân tộc kinh và khmer . Tôi tự hào là ng xứ chùa núi

  2. lân hay thiệt a múa đầu lắc nhìn mà e ghiền luôn r a ngoài sau hay ảnh chạy chành rất giỏi thâm phục hai anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *