Mù hè của năm 2019. Tham quan khu du lịch Thủy Châu. Video sẽ phát hành vào ngày 5.7.2019 #mùahèToàn bộ video trên kênh là do Nguyễn Thanh Sang đầu tư. Những ai chưa đuợc sự đồng ý của Nguyễn Thanh Sang mà sử dụng video thì hành động đó đuợc xem là vi phạm bản quyền

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

5 thoughts on “Mù hè của năm 2019. Tham quan khu du lịch Thủy Châu. Video sẽ phát hành vào ngày 5.7.2019 #mùahè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *