Móng chân của thằng Bean béo quá dài mà không cho cắt, nghe thấy cắt móng thì chạy trốn luôn#Frenchbulldog #Frenchies #Bullphap

Móng chân của thằng Bean béo quá dài mà không cho cắt, nghe thấy cắt móng thì chạy trốn luôn

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *