Mô hình chăn nuôi hộ quy mô hộ gia đình.Cung cấp.
* Cút giống.
* Cút thịt.
* Trứng cút.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/kinh-doanh/

1 thought on “Mô hình chăn nuôi hộ quy mô hộ gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *