2 thoughts on “Mô hình chăn nuôi bao tiêu đầu ra bền vững giá không bấp bênh

 • September 12, 2019 at 12:59 pm
  Permalink

  Đầu ra bao nhiêu 1kg vậy ad
  Nuôi bao lâu thif xuất được nhỉ

  Reply
 • September 12, 2019 at 12:59 pm
  Permalink

  giá tắc ké giống bao tiền một con gửi từ bao nhiêu con thì gửi bạn ơi

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *