Microsoft Project 2016 | #04 Loại bỏ ngày lễ tết ra khỏi kế hoạch dự án MS ProjectLoại bỏ ngày lễ tết ra khỏi kế hoạch dự án Microsoft Project 2013/2016/2019. Sử dụng mã trong cấu trúc phân rã công việc (WBS code) Microsoft Project …

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *