Mê đắm phong cảnh Lệ Giang _ ShangriLa (Impression of Lijiang)Côn Minh – Lệ Giang – ShangriLa tháng 3 năm 2019.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://cnsuk.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *