LUCKY NUMBERGame phổ biến trong lớp học Tiếng Anh gây sự hứng thú cho học sinh.
Link tài liệu bổ trợ:

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

2 thoughts on “LUCKY NUMBER

  1. cảm ơn bạn rất nhiều. Mong bạn làm thêm một số trò chơi khác như : Magic box, stop the bus và guessing … để mọi người học hỏi thêm bạn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *