Luật cờ tướng minh họa bằng hình ảnhLuật cờ tướng minh họa bằng hình ảnh,giúp hiểu rõ hơn vấn đề

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

3 thoughts on “Luật cờ tướng minh họa bằng hình ảnh

  1. bạn có thể nói rõ trường hợp bắt cây cùng loại cụ thể là trường hợp xe đuổi bắt xe để đổi cây. Nếu xe bị bắt ko đổi cây thì có xử hòa hay bên đuổi bị xử thua. Nếu trường hợp bên bị đuổi có 1 nước có căn cho xe thì xử thế nào. 2 trường hợp này hay xảy ra khi bên có 2 xe muốn đổi 1xe khi bên kia còn 1 xe nữa.

  2. Bạn ơi trường hợp cuối của video này xe đỏ có đuổi bắt mãi pháo đen k? https://www.youtube.com/watch?v=0LZqBJfYRfI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *