Lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà. Trường đại học nông lâm Huế khoa chăn nuôi thú y tổ chứcỨng dụng Khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi bền vững Cho đoàn viên thanh niên và nông dân xã trà phú, huyện trà Bồng

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *