Lội bộ gần 1km để đưa thỏ giúp Bà con chăn nuôi ở Miền tâyMỗi lần bán Thỏ là mỗi lần vất vả , phải vận chuyển bằng xe rùa đoạn đường gần 1km mới đưa thỏ về đến nhà.
#rabbittmt

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *