Live Hội thảo dinh dưỡng chăn nuôi dê Phần 2Giảng viên thầy Tấn trường Đại Học Nông Lâm có kinh nghiệm gần 30 năm nghiên cứu về động vật nhai lại đặt biệt là con dê..

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *