Lệnh Xé Xác – Lão Cụt Tay, Một Mối Kỳ Duyên [P1]Chàng thiếu niên Dương Chí Tôn vốn là đứa trẻ không cha không mẹ, sống trà trộn trong đám trẻ ăn mày. Một lần bị bọn nô bộc của một tay ác bá gần núi Võ Lăng đánh cho một trận thương tích khắp thân mình, nằm thoi thóp trên vũng máu. Tình cờ, một ông lão cụt tay, râu tóc bạc phơ đi ngang qua trông thấy liền cứu chàng sống dậy rồi đưa về núi Võ Lăng, nhận làm môn đệ truyền dạy võ công cho chàng. Trong một lần xuống núi mua thực phẩm, khi trở về thì một thảm cảnh đã xảy ra, kẻ nào đó đã giết chết sư phụ và nhị vị sư thúc của chàng. Trong cơn hấp hối, sư phụ dặn chàng cố tìm ra thân thế của mình và cho biết ông chính là Cổ Đạo Nhiệt Trường …..

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

7 thoughts on “Lệnh Xé Xác – Lão Cụt Tay, Một Mối Kỳ Duyên [P1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *