Lễ thượng cờ tại Bộ quốc phòng Việt Nam🔴 KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ THANH THIẾU NHI:

🔴 BÀI MẪU DÂN VŨ, MÚA, KHIÊU VŨ:

🔴 NHẠC NGHI LỄ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM:

🔴 PHIM TƯ LIỆU, TUYÊN TRUYỀN:

🔴 BÀI GIẢNG 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ:

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *