Lễ hội trò chơi dân gian-Cờ người.Sự kiện diễn ra ngày 05/02/2018.

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

4 thoughts on “Lễ hội trò chơi dân gian-Cờ người.

  1. 4:44 – 5:53 bên xanh đánh ngu vch bên đỏ định bắt pháo 2 mà lại tiến xe 1, sau khi mất pháo 2, lại lùi xe 1 về chỗ cũ

  2. Vãi cả cờ người mà lại không có võ thuật võ thiếc gì cả . chỉ thấy đi đi lại lại trên bàn cờ và khi hai quân cờ đánh nhau thì như slowmotion . Tóm lại 32 quân cờ trên bàn cờ như 32 sửu nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *