Lễ chào cờ năm mới 2018 tại Thiên An Môn. / Flag Raising Ceremony at Tiananmen on New Year of 2018.Lễ chào cờ năm mới 2018 tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Ban phước Trung Quốc! Luôn luôn thịnh vượng! Long sống Trung Quốc!

Flag Raising Ceremony at Tiananmen Square on New Year of 2018.

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

1 thought on “Lễ chào cờ năm mới 2018 tại Thiên An Môn. / Flag Raising Ceremony at Tiananmen on New Year of 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *