Làng chài Nhơn LýNhơn Lý là một xã biển của Quy Nhơn, ngư dân ở Nhơn Lý bây giờ đánh bắt hải sản không chỉ để cung cấp cho địa phương mà còn chở đi các chợ xa gần để tiêu thụ.

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *