Kỹ thuật xét nghiệm phục hồi calci (Howell) và thời gian hoạt hoá thromboplastin (aTTP)

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *