Kỹ thuật chăn nuôi bê cái sữa làm giốngTrong chăn nuôi bò sữa để một con bò cái sữa có sản lượng sữa trên chu kỳ cho sữa cao, khả năng cho sữa ổn định và thời gian khai thác được lâu thì việc chăm sóc, nuôi dưỡng bê cái từ giai đoạn sau khi sinh đến giai đoạn phối giống lần đầu là rất quan trọng. Ngoài những yếu tố chủ quan như khả năng di truyền, giống…. thì các yếu tố tác động từ ngoại cảnh như: chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, thức ăn, chuồng trại, môi trường…. cũng góp phần không nhỏ đến năng suất, chất lượng sữa của bò cái cho sữa sau này. Hay nói cách khác khi người dân nuôi bê cái sữa làm giống tốt sẽ tạo nên một nền móng vững chắc cho việc khai thác của bò cái cho sữa giai đoạn sau này.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *