KATHINA WAT VELUVANA 2019KATHINA WAT VELUVANA 2019 (PHONG PHÚ – CẦU KÈ) Lễ dâng y kathina đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa của những tín đồ theo Phật giáo Nguyên …

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://cnsuk.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *