Huyện Lang Chánh thực hiện nhiều chính sách phát triển chăn nuôiĐể phát triển chăn nuôi hiệu quả và bền vững, huyện Lang Chánh đã có nhiều chính sách tạo điều kiện, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô trang trại. Từ đó, mang lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế rủi ro do dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *